Point là gì?


Là một loại điểm dùng trong hệ thống TRUSTworld. Mỗi hoạt động của thành viên sẽ góp phần gia tăng điểm, tùy theo hoạt động mà số điểm được tích lũy sẽ khác nhau. Ví dụ: Đăng ký và kích hoạt thành công, mỗi người dùng sẽ nhận được 200.000 T-point để sử dụng dịch vụ trong hệ thống liên kết của TRUSTworld; chia sẻ, giới thiệu bạn bè thành công, sẽ nhận được +50.000 T-point..., điểm cashback khi thành viên sử dụng dịch vụ cũng được ghi nhận vào tài khoản point của thành viên.

T-point: Là điểm dùng chung trên toàn hệ thống TRUSTworld, được chuyển đổi cho bạn bè, hoặc đổi thành quà tặng.

M-point: Là điểm tích lũy từ các giao dịch của 1 merchant. Ví dụ: sử dụng 100.000đ tại Trà sữa Cclub, thành viên tích lũy được 10% là 10.000đ point tại Cclub. M-point chỉ dùng để sử dụng dịch vụ tại merchant phát hành point đó.

Bạn có thể dùng point để sử dụng dịch vụ tại các điểm liên kết, tặng bạn bè, hoặc để đổi quà tặng từ các nhãn hiệu uy tín. Point còn dùng để nâng cấp loại thành viên để tận hưởng ưu đãi nhiều hơn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức tích lũy và quy đổi point trong phần quản lý tài khoản khi đăng nhập hệ thống TRUSTworld.

img

Hỗ trợ trực tuyến

_+