Tài khoản TRUSTcard


Tài khoản TRUSTcard là tài khoản được người dùng đăng ký trên website trustcard.vn, dùng để quản lý thông tin thẻ của khách hàng, giúp khách hàng kích hoạt thẻ, kiểm tra số dư và lịch sử giao dịch của thẻ.

Đăng ký tài khoản TRUSTcard ngay

Tất cả mọi người. Bất kỳ ai có nhu cầu sử dụng thẻ của TRUSTcard đều có thể tạo một tài khoản tại website của TRUSTcard.

Đăng ký tài khoản TRUSTcard ngay

Ngay sau khi quý khách hoàn tất việc đăng ký các thông tin cho tài khoản TRUSTcard, quý khách sẽ nhận được một email xác thực tài khoản vừa đăng ký. Sau bước xác thực, tài khoản TRUSTcard của quý khách đã có thể sử dụng.

Đăng ký tài khoản TRUSTcard ngay

Khi quý khách quên mật khẩu đăng nhập vào tài khoản, quý khách phải xác thực lại thông tin tài khoản theo các bước sau:

  1. Điền email đăng ký tài khoản của quý khách, sau đó Chọn “Quên mật khẩu” 
  2. Kiểm tra email của quý khách, click vào link Cập nhật mật khẩu
  3. Nhập mật khẩu mới của bạn và đăng nhập vào tài khoản của mình
img

Hỗ trợ trực tuyến

_+